თანკბილვის კონტროლი და კორექცია


ჯანსაღი კბილები ბავშვობიდან

პირველი სარძევე კბილები ამოჭრას იწყებს 6 თვიდან 1 წალმდე პერიოდში.
კბილების ამოსვლის პროცესი ინდივიდუალურია და ბევრი ბავშვისთვის ის შეიძლება საკმაოდ მტკივნეულიც აღმოჩნდეს. ბავშვების უმრავლესობას 3 წლის ასაკისთვის უკვე 20 სარძევე კბილი აქვს. მუდმივი კბილების ამოჭრა იწყება 6 წლის ასაკიდან და სრულდება 17-18 წლის ასაკში.
სასურველია ბავშვმა დროულად გაიაროს ორთოდონტის კონსულტაცია, რადგან პათოლოგიური თანკბილვის ფორმირება ადრეულ ასაკში იწყება და ხშირ შემთხვევაში ეს მშობლისათვის შეუმჩნეველი რჩება. ამ დარღვევების მიზეზებია: მავნე ჩვევები, არასწორი სუნთქვა და ყლაპვა, გენეტიკა და სხვა ფაქტორები. ზრდის პროცესთან ერთად თანკბილვის პათოლოგია უფრო მძიმდება და შესაბამისად საჭიროებს უფრო ხანგრძლივ მკურნალობას.

თამარ ზღუდაძე

სტომატოლოგი-ორთოდონტი

პირადი კონტაქტი

ჩვენი მიზანია, დავეხმაროთ ბავშვს 

მოიპოვოს ექიმის ნდობა ფსიქო-ემოციური დაძაბულობის გარეშე.

ვიკვლევთ პაციენტს

ვაკონტროლებთ სარძევე კბილების მუდმივით ჩანაცვლების პოცესესს 

მშობლის კონსულტაცია

დეტალური კონსულტაცია ბავშვის თანკბილვაზე

თანკბილვის ფრთხილი და ეფექტური კორექცია

კბილთა პოზიციის შეცვლა ასაკობრივი ჩვენების მიხედვით

ჯანსაღ პირის ღრუზე ზრუნვა ბავშვობაში იწყება

ინსტრუმენტები კბილების პოზიციის ნაზი კორექციისთვის.

ბავშვთა ორთოდონტის კონსულტაციის ღირებულება

ჩვენ ვიზრუნებთ ჩვენი შვილების ღიმილის ჯანმრთელობასა და სილამაზეზე

თამარ ზღუდაძე

ექიმი-ორთოდონტი

50 ₾

პირველი სასწავლო ვიზიტი გამოკვლევით და კონსულტაციებით

OPTG სნეპშოტი

100 ₾

ინდივიდუალური ფირფიტები თანკბილვის კორექციისთვის

პირადი კონტაქტი

კომფორტული ატმოსფერო

ჩვენ განვავითარებთ თქვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნვის უნარებს

ჯანსაღი ჩვევები თქვენი ბავშვისთვის
კბილების ზრდაზე დაკვირვება
მშობელთა კონსულტაცია