კერამიკული და საფირის ბრეკეტები

ესთეტიკა უმნიშნველოვანესია


Авторское мнение врача об исправлении прикуса керамическими брекетами.

მარიამ ყველიაშვილი

სტომატოლოგი ორთოდონტი

თანკბილვის კორექცია ესთეტიკური ბრეკეტებით

უხილავი ბრეკეტები მუშაობს ისევე ეფექტურად, როგორც ჩვეულებრივი ბრეკეტები, მაგრამ მოითხოვს მეტ გაფრთხილებას მათი დაბალი სიმტკიცის გამო.

დიაგნოსტიკა -თანკბილვის შეფასება

 ვადგენთ თანკბილვის ტიპს, საფეთქელ-ქვედა ყბის სახსრის მდგომარეობას, სახის პროპორციებს, ჩონჩხოვან ანომალიებს

ხდება ცეფალომეტრიული პარამეტრების შეფასება

გამჭვირვალე ბრეკეტები Damon Clear

კომფორტული, თვითლიგირებადი ბრეკეტები, რაც აჩქარებს მკურნალობის კურსს

ესთეტიკური საფირონის ბრეკეტები

ინარჩუნებს მაღალ ესთეტიკურ თვისებებს, მაგრამ მოითხოვს უფრო ხშირ აქტივაციას

პროფესიული ჰიგიენა ბრეკეტებით მკურნალობის პერიოდში

სავალდებულო რეგულარული სრულფასოვანი ინდივიდუალური და  პროფესიული  ჰიგიენა ბრეკეტებით მკურნალობის პროცესში.

საფირონის ბრეკეტები

  თანკბილვის კორექციის ღირებულება გამჭვირვალე ბრეკეტებით

  მკურნალობის დროს შევინარჩუნებთ ღიმილის ესთეტიკას.

  მარიამ ყველიაშვილი
  სტომატოლოგი - ორთოდონტი

  დიაგნოსტიკა და მომზადება

  თავისუფალია

  Კონსულტაცია

  100₾

  დიაგნოსტიკა

  150₾

  ჰიგიენა

  მკურნალობის პროცესი

  ესთეტიკური საფირონის ბრეკეტების დაყენება
  ერთი თანკბილვისთვის

  Damon Q სამაგრი სისტემის დაყენება
  ერთი თანკბილვისთვის

  50₾

  გააქტიურება
  ერთი თანკბილვისთვის

  Მკურნალობის შემდეგ

  ღონისძიებების ერთობლიობა ორთოდონტიული მკურნალობის შემდეგ შეკავების პერიოდში (რეტეინერები, დაკვირვება 2 წლის განმავლობაში) პაციენტებისთვის, რომლებმაც დაასრულეს სრული მკურნალობა, თითო კბილზე.


  რა ღირს მკურნალობა?
  როგორი ღიმილი გვექნება?
  რა ვადები დამჭირდება მკურნალობისთვის?