იმპლანტაცია

იმპლანტი სიცოცხლისთვის


დენტალური იმპლანტაცია არის უკბილობის მკურნალობის უალტერნატივო მეთოდი. ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვამ კიდევ უფრო მარტივი გახადა აღნიშნული პროცედურა. ხოლო საიმპლანტაციო მასალის დახვეწამ მნიშვნელოვნად შეამცირა მკურნალობის დრო და ტრავმულობა. 

მარიკა კუბლაშვილი

კლინიკის დამფუძნებელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი, ქირურგი იმპლანტოლოგი